string(1233) "SELECT p.product_id, (SELECT AVG(rating) AS total FROM oc_review r1 WHERE r1.product_id = p.product_id AND r1.status = '1' GROUP BY r1.product_id) AS rating, (SELECT price FROM oc_product_discount pd2 WHERE pd2.product_id = p.product_id AND pd2.customer_group_id = '1' AND pd2.quantity = '1' AND ((pd2.date_start = '0000-00-00' OR pd2.date_start < NOW()) AND (pd2.date_end = '0000-00-00' OR pd2.date_end > NOW())) ORDER BY pd2.priority ASC, pd2.price ASC LIMIT 1) AS discount, (SELECT price FROM oc_product_special ps WHERE ps.product_id = p.product_id AND ps.customer_group_id = '1' AND ((ps.date_start = '0000-00-00' OR ps.date_start < NOW()) AND (ps.date_end = '0000-00-00' OR ps.date_end > NOW())) ORDER BY ps.priority ASC, ps.price ASC LIMIT 1) AS special FROM oc_product_to_category p2c LEFT JOIN oc_product p ON (p2c.product_id = p.product_id) LEFT JOIN oc_product_description pd ON (p.product_id = pd.product_id) LEFT JOIN oc_product_to_store p2s ON (p.product_id = p2s.product_id) WHERE pd.language_id = '1' AND p.status = '1' AND p.date_available <= NOW() AND p2s.store_id = '0' AND p2c.category_id = '92' GROUP BY p.product_id ORDER BY p.stock_status_id DESC, p.price DESC , p.sort_order ASC, LCASE(pd.name) ASC LIMIT 0,15" ایکس باکس, بازی ایکس باکس

ایکس باکس, بازی ایکس باکس


DOOM

0 تومان
دوم (DOOM) جدید پس از 11 سال به عرصه بازی های شوتر اول شخص بازگشت. همان‌طور که انتظار می‌رفت، گ..
ناموجود
FIFA 17

FIFA 17

0 تومان
یکی از پرطرفدارترین بازی های امروز، بازی پر هیجان و هیاهوی فیفا است.اما فیفا 17 تغییراتی نسبت به نسخ..
ناموجود
FIFA 18

FIFA 18

0 تومان
همانند سنت همیشگی بازی فیفا ۱۸ در زمان معین (و البته چند روز هم زودتر) به بازار عرضه شد. محصول جدید ..
ناموجود
نمایش 1 تا 3 از 3 (1 صفحه)